۱۵,۰۰۰ تومان

گلیز مدیوم چینی وینزور.
افزايش سياليت و شفافيت لايه های گليزينگ در رنگ روغن.
این مکمل با رنگ روغن ترکیب شده و حالت لعابی به رنگ می دهد که این موجب افزایش براقیت و افزایش کشش و دوام لایه رنگ می شود.
حالت لعابی به لایه رنگ می دهد.