۹۸,۰۰۰ تومان

گل سیاه مجسمه سازی تورسو.
قابل استفاده در مجسمه سازی، سفالگری دستی، سفالگری با چرخ.
دمای پخت: 110 درجه سانتیگراد.
رنگ بعد از پخت سفید می شود.
دارای بافت همگن و ماندگاری طولانی درون بسته بندی.
گل در مجاورت هواخشک می شود، تا زمان استفاده در کیسه ی در بسته نگهداری شود.
در سایز 2 کیلویی موجود است.