۴۲,۰۰۰ تومان۶۶,۰۰۰ تومان

سایز متوسط: یدک ماژیک 4 *6 میل آمستردام 10 عددی.

سایز بزرگ:یدک ماژیک 6 *15 میل آمستردام 5 عددی.