۱۴,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰ تومان

یونولیت استوانه ای(بلوفوم).
مناسب برای ماکت سازی، ساخت مجسمه و حجم سازی.
مناسب دانشجویان و هنرجویان.
همچنین مناسب برای کودکان جهت ساخت کاردستی.
در ابعاد 20، 15، 10و 5 با ارتفاع 10 سانتی متر موجود است.