۱۰,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان

یونولیت کره ای(بسته ای).
مناسب برای ماکت سازی، ساخت مجسمه و حجم سازی.
مناسب دانشجویان و هنرجویان.
همچنین مناسب برای کودکان جهت ساخت کاردستی.
با قطرهای تقریبی 3، 4 و 5 سانتی متر  در بسته 10 عددی و قطر 6 سانتی متر در بسته 3 عددی، قطر 7، 12، 15 و 20 سانتی متر بسته یک عددی موجود است.