۴۶,۲۰۰ تومان۵۵,۸۰۰ تومان

قرص آبرنگ حرفه ای تک رنگ ونگوگ.
آبرنگ های ونگوگ دارای رنگ های خالص، شارپ و زنده هستند.
قابلیت ترکیب کردن و رقیق کردن رنگ ها.
دارای بالاترین درجه مقاومت در برابر نور.