۱۹۸,۰۰۰ تومان

حفظ دوام نقاشي رنگ روغن(وارنيش نهايي).
وقتی لایه رنگ به طور کامل خشک شد وارنیش را به کار برید (زمان خشک شدن برای لایه با ضخامت معمولی تقریبا یکسال می باشد).
لایه ها ی خشک شده وارنیش را می توان با وایت اسپریت یا تربانتین پاک کرد.
با وایت اسپریت و تربانتین رقیق می شود.