۱۴۷,۶۰۰ تومان

بسیار کاربردی برای هنرمندانی که قصد دارند رنگهایشان را به صورت حرفه ایی تر بسازند.
از آن جایی که رنگ روغن از روغن بزرک ساخته می شود، برای ترکیب رنگ های روغن از روغن بزرک اسنفاده می کنند.
روغن بزرک به عنوان ماده رابط اصلی در نقاشی استفاده می شود و پس از خشک شدن، پوسته انعطاف دار و محکمی به وجود می آورد.
روغن رنگ را رقیق تر کرده و حرکت قلم بر روی بوم را روان تر می کند.
افزایش براقیت و زمان خشک شدن لایه رنگ.