۱۵۸,۴۰۰ تومان

وارنیش نهایی زمانی استفاده می شود که رنگ به طور کامل خشک شده باشد.
به کار بردن وارنیش نهایی روند جذب اکسیژن و کهنه شدن را کند می کند. همچنین میزان براقیت را تعیین می کند و اثر را در مقابل آلودگی های موجود در هوا محافظت می کند.
در عرض چند ساعت خشک می شود.
استفاده زیاد آن ممکن است، پس از مدتی نشانه هایی از کهنه شدن مانند زرد شدن و چین خوردگی را ایجاد کند.
این وارنیش حالت قدیمی و کهنگی به اثر می دهد.
در اثر ترکیب با وارنیش براق دامار 081، میزان براقیت را افزایش می دهد.