۴۲,۰۰۰ تومان

افزايش سياليت و شفافيت لايه های گليزينگ در رنگ روغن.
حالت لعابی به لایه رنگ می دهد.
تاثیری در زمان خشک شدن لایه رنگ ندارد.
افزایش دوام و کشش لایه رنگ.