۱۳۸,۰۰۰ تومان

خمیر نقاشی تالنز یک مدیوم بدون رنگ است که می تواند با هر نسبتی با رنگ روغن مخلوط شود.
ضخامت و غلظت یکسان با رنگ دارد و در واقع می توان خمیر را یک رنگ روغن بدون رنگدانه تعریف کرد.
جلوگيری از چين و چروک لايه های ضخيم و غليظ رنگ، افزايش ميزان رنگ، كاهش غلظت رنگ و افزايش شفافيت رنگ روغن با حفظ چسبندگی (ويسكوزيته) رنگ.
دوام لایه رنگ را افزایش می دهد.
براقیت رنگ روغن را تا حدی کاهش می دهد.
زمان خشک شدن لایه رنگ را کاهش می دهد.
به وسیله تربانتین و وایت اسپریت رقیق می شود.