۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۸۹,۰۰۰ تومان

قلمو تخت چتری زمینه پارس آرت 1140.
مناسب برای رنگ روغن، اکریلیک.
موی زبر طبیعی با دسته ای به طول 24 سلنتی متر.
دارای 3 شماره 30، 40 و 50 می باشد.