۲۶۴,۰۰۰ تومان

 این ست مناسب برای کلیه مراحل کار با گِل می باشد.
مناسب برای کلیه سطوح از مبتدی تا پیشرفته.