۲۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: نگاهی به کروکی هایی از معماری روستایی و مناظر ایران
نويسنده: هوشنگ سیحون
مترجم: سیفی‌قمی، فخرالدین حسینی‌تنکابنی
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 194