۶۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: 30تمرین طراحی برای تازه کارها
نويسنده: روت گلن لیتل
مترجم: پیمانه پاکیزه روح، فریبرز فرید افشین
انتشارات: آبان
تعداد صفحات: 91