۱۳۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: 5100 واژه ضروری پارچه و لباس
نويسنده: محمد امیری، سعید قونسوری
ویراستار: مرضیه هاتف جلیل
انتشارات: جمال هنر
تعداد صفحات: 216