۱۰۵,۶۰۰ تومان

حفظ دوام نقاشی رنگ روغن(وارنيش نهايي).
پس از خشک شدن کامل رنگ استفاده شود.
به عنوان براق کننده استفاده می شود.
از نقاشی محافظت می کند.
به زردی تمایل ندارد.
محافظ در برابر اشعه uv.