۵۴۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: تاریخ طراحی داخلی.
نویسنده: جان اف پایل، جودث گورا.
مترجم: محمدرضا نامداری، لیدا حسین زاده، الهه نشاطی.
انتشارات: کتابکده کسری.
تعداد صفحه: 604