۳۱۳,۰۰۰ تومان

ابزار مدل سازی خاک رس برای کارهای سفال استفاده می شود
هر ابزار با سرمتنوعی که دارد می تواند اثر خوبی داشته باشد.
این مجموعه برای پروژه های هنر و صنایع دستی، مجسمه سازی و همچنین برای پروژه های هنری استفاده می شود.
برای صاف کردن و شکل دادن به مواد استفاده می شود.