۳۲۴,۰۰۰ تومان۵۱۰,۰۰۰ تومان

ساخت یک لایه آماده سازی کلی برای زمینه های جاذب مختلف.
ایجاد چسبندگی فوق العاده برای رنگ اکریلیک، رنگ روغن و گواش، و غیره
مناسب برای زمینه های جاذب عاری از گرد و غبار و چربی، مانند بوم های حرفه ای (کتان، پنبه، و غیره)، چوب، تخته سه لا، تخته چند لا، فیبر، مقوا و کاغذ.
می توان آن را با رنگ آکریلیک رنگی کرد.
قابل رقیق شدن با آب.