۴۶۲,۰۰۰ تومان

هنگامی که رنگ آکریلیک با ژل مدیوم ترکیب شود بسته به ژل مدیوم استفاده شده ماتی بیشتری به اثر شما می دهد و ژل مدیوم همچنین می تواند برای چسباندن انواع متریال به هم استفاده شود.
محصولی سفید شیری رنگ که بعد از خشک شدن بی رنگ و شفاف می شود.
ایجاد رنگ های آکریلیک خمیری و چسبناک.
باعث افزایش حرکت و اثر ضربه(تاش) قلم می شود.