۲۹۴,۰۰۰ تومان

افزایش روانی، درجه براقیت و شفافیت لایه های گلیزینگ در نقاشی آکریلیک.
برای داشتن اثر گلیزینگ مطلوب و بهینه آنرا با رنگ های شفاف مخلوط کنید.
رنگ سفید شیری دارد اما بعد از خشک شدن بی رنگ و شفاف می شود.
تا حدودی زمان خشک شدن را کاهش می دهد.
درجه براقیت را افزایش می دهد.