۵۴۶,۰۰۰ تومان

هدف: ایجاد اثر درخشندگی در تاریکی.
برای به دست آوردن نتیجه بهتر و مطلوب تر، ترجیحا به عنوان لایه نهایی به روی اثر استفاده شود.
رنگ شب تاب در روشنایی نور را جذب کرده و در تاریکی انعکاس می دهد، و افکت های زیبا به وجود می آورد. • زمان تابش و درخشندگی آن تا حد زیادی به منبع نور و زمان قرار گرفتن در معرض نور بستگی دارد.
مخلوط کردن آن با رنگ های دیگر تا حد زیادی اثر درخشندگی و تابش آن را کاهش می دهد.
بهتر است در زمینه سفید به کار گرفته شود.