۴۰۲,۰۰۰ تومان

هنگامی که رنگ اکریلیک با ژل مدیوم ترکیب شود بسته به ژل مدیوم استفاده شده براقیت بیشتری به اثر شما می دهد و ژل مدیوم همچنین می تواند برای چسباندن انواع متریال به هم استفاده شود.
محصول سفید شیری رنگ که بعد از خشک شدن بی رنگ و شفاف می شود.
ایجاد رنگ های اکریلیک غلیظ.