۳۹۰,۰۰۰ تومان

محصول سفید شیری رنگ که بعد از خشک شدن بی رنگ و شفاف می شوند.
افزایش درجه براقیت.
تاثیری در زمان خشک شدن ندارد.
با آب رقیق می شود و پس از خشک شدن ضد آب است.
برای تکنیک گلیزینگ با رنگ های اکریلیک مناسب است.