۳۴۲,۰۰۰ تومان

با خمیر نقاشی می توانید سطوح برجسته روی کارتان ایجاد کنید و خمیر نقاشی را با رنگ آکریلیک با هر نسبتی ترکیب کنید با توجه به اینکه خمیر نقاشی، رنگدانه سفید دارد، ترکیب آن با رنگ باعث روشن تر شدن رنگ می شود.
ایجاد زمینه های برجسته برای رنگ های روغن و آکریلیک.
می توان با رنگ های آکریلیک یا روغن آن را به کار برد.
بسته به ضخامت لایه اش در مدت چند ساعت خشک می شود.
می توان با رنگ های آکریلیک، ژل مدیوم و مدیوم آکریلیک مخلوط شود.
با آب رقیق می شود.
بعد از خشک شدن ضد آب است و اثر را زرد نمی کند.
ابزار و وسایل آغشته به آن با آب پاک می شوند.
در درمای بالای ١۰ درجه سانتی گراد استفاده شود.
از یخ زدگی محافظت شود.
در سایز 250 میل موجود است.