۳۴۲,۰۰۰ تومان

با خمیر نقاشی می توانید سطوح برجسته روی کارتان ایجاد کنید و خمیر نقاشی را با رنگ آکریلیک با هر نسبتی ترکیب کنید با توجه به اینکه خمیر نقاشی، رنگدانه سفید دارد، ترکیب آن با رنگ باعث روشن تر شدن رنگ می شود.
ایجاد زمینه های برجسته برای رنگ های روغن و آکریلیک.
می توان با رنگ های آکریلیک یا روغن آن را به کار برد.