۲۷۰,۰۰۰ تومان

ایجاد بافتی با دانه های خیلی ریز و برجسته.
می توان آنرا به طور مستقیم و یا مخلوط با رنگ های آکریلیک به کار برد.
می توان با رنگ آکریلیک آنرا رنگی کرد.
می توان آنرا در یک لایه نازک به کار برد.
وقتی کاملا خشک شد می توان روی آن کار کرد. (رنگ کردن، خراش دادن، و کاربرد متریال های دیگر)