۱۵۸,۴۰۰ تومان

به دلیل اینکه اکریلیک زود خشک می شود و با ماهیت خیس بودن رنگ برای تکنیک خیس در خیس متناقض است ریتاردر زمان بیشتری را برای انجام این تکنیک به عنوان مدیومی که زمان خشک شدن را تا 20 درصد افزایش می دهد در اختیار ما می گذارد.
به تاخیر انداختن زمان خشک شدن رنگ های آکریلیک.