۴۲۶,۰۰۰ تومان

وارنیش براق اکریلیک آمستردام (١١۴) برای حفظ دوام و پایداری نقاشی (وارنیش نهایی).
بعد از اینکه لایه نقاشی به طور کامل خشک شد استفاده شود. (یک لایه با ضخامت نرمال ۴ تا ۵ روز).
با قلم مو در یک لایه و در یک جهت به کار برید.
به روی سطح های خیلی جاذب به کار نبرید.
در چند ساعت خشک می شود.
زرد نمی کند.
حالت براق به  اثر می دهد.
مخلوط آن با آکریلیک وارنیش مات ١١۵ درجه براقیت را کاهش می دهد.
با وایت اسپریت رقیق شده و  قلم ها را می توانید با وایت اسپریت پاک کنید.
لایه وارنیش های خشک شده را می توان با وایت اسپریت پاک کرد.
قبل از استفاده به خوبی تکان دهید.
قابل اشتعال است (در حالت اسپری به شدت آتش گیر است).
در سایز 75 میل موجود است.