۱۸,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: تجزیه و تحلیل بیست اثر از صد سال معماری معاصر جهان
نويسنده: محسن فیضی، مهدی خاک زند
انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 424