۲۸,۵۰۰ تومان

عنوان کتاب: کاربرد نرم‌افزارهای ترسیمی برای معماران و مهندسین‌
نويسنده: امیر کنعانی
انتشارات: هنر بیستم
تعداد صفحات: 476