۲۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: آموزش آزمون طراحی معماری نظام مهندسی
نويسنده: مرتضی صدیق، مهزاد طریقی، سحر حمیدی
انتشارات: پرهام نقش
تعداد صفحات: 248