۲۵,۰۰۰ تومان

تصاويري آشنا از مساجد، گنبدها، امامزاده‌ها، کبوترخانه‌ها و کاشي‌کاري‌هاي شهر اصفهان مجموعه‌اي از کارهاي آلن باياش اين فرانسوي اخت شده با مظاهر فرهنگ ما را تشکيل مي‌دهد.پاياش نقاش فرانسوي به دنبال هشت سال تدريس در دانشکده‌ي هنرهاي تزئيني تهران دلبسته‌ي ايران و معماري اين سرزمين شد و آثار جديد خود را تماما با الهام پذيري از مناظر و آثار باستاني و نمادهاي ايراني انجام داد. کارها بدون توجه به مليت نقاش يک ديد شرقي و يا کامل‌تر بگويم ايراني دارد و دستخط خود نقاش، غالبا معرف محل و مکان نقاشي شده است.

شناسه محصول: نامعلوم دسته: