۹۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: فرهنگ تصویری معماری و ساختمان
نويسنده: هنگامه احمدی نژاد،بهاره اشرف حصار
انتشارات: آهنگ قلم
تعداد صفحات:228