۶۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: بانک سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی معماری: مبانی نظری و تئوری‌های معماری، ریاضی، هندسه جلد 2
نويسنده: سعید سعیدی‌پور، سحر عالی‌رضایی، محمدجواد میرزایی، فرشید فقیهی، مریم رحیمی، مائده نظیری، پریسا حاتمی، حامد ایرانشاهی، مهتاب حسنلو، صادق زهره‌وند، مژده ابریشم‌کار، مهرنوش محامی، سحر رنجبرکی، فریبا دهقانی، نیلوفر ابراهیمی
ویراستار: ترمه تجدد
انتشارات: سروش دانش
تعداد صفحات: 664