۲۲۸,۰۰۰ تومان۲۸۸,۰۰۰ تومان

قلمو تذهیب گراف (موی گربه)
دارای دسته نقره ای رنگ، نگهدارنده مو مخروطی بدون درز.
ایستادگی و استقامت بسیار بالا به هنگام جذب رطوبت.
تهیه شده از مرغوب ترین موی گربه.
دارای 5 قلمو به شماره های 1، 0، 00، 000، 0000 می باشد.