۲۳۴,۰۰۰ تومان۳۰۶,۰۰۰ تومان

قلمو تذهیب گراف (موی سمور)
دارای دسته نقره ای رنگ، نگهدارنده مو مخروطی بدون درز.
ایستادگی و استقامت بسیار بالا به هنگام جذب رطوبت.
تهیه شده از مرغوب ترین موی سمور.
دارای 7 قلمو به شماره های 3، 2، 1، 0، 00، 000، 0000 می باشد.