۱۰۲,۰۰۰ تومان۴۶۲,۰۰۰ تومان

مداد رنگی ۴۵ رنگ نیمه حرفه ای جعبه فلزی برونزیل
مناسب نوجوانان.
مغزی ٢/٩ میلیمتری با بدنه ۶ وجهی.
قدرت ترکیب و تلیق فوق العاده رنگ ها به روی کاغذ.