۸۲,۰۰۰ تومان

ست نیمه حرفه ای مداد رنگی ۶۰ رنگ برونزیل- ۶۰۶٢M۶۰
مناسب برای دانش آموزان و هنرجویان
۴۶ عدد مداد رنگی، ١٢ عدد مداد رنگ متالیک، 2 عدد مداد گرافیتی، به همراه یک پاک کن و تراش آلمانی هدیه.