۷۰۲,۰۰۰ تومان۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان

مدادهای رنگی ديزاين با تنوع و كيفيت خارق العاده خود بطور خاص برای طراحان، تصويرسـازان، نگارگـران، و نقاشان حرفه ای طراحی و ساخته شده است.
مغـزی قـطـور ٣/٧ ميليمتری اين مـدادها از رنگدانـه های پلی كروميک و بهتريـريـن مواد اوليـه ساخـته شده است.
در ساخت بدنه آنها از بهترين چوب مخــصوص مداد استفاده شـده است.
بدنه حرفه ای و خوش تراش، ساخته شده از چوب اعلا، ظاهر شكيل، كيفيت خارق العاده، پايـداری رنگ ها و دارای عملكرد حرفه ای می باشد.