۴۷,۴۰۰ تومان

مدادهای گرافیت دیزاین
مدادهای طراحی ديزاين يک محصول خارق العاده و تخصصی برای طراحان، تصویـر سـازان، نقاشان و طراحان صنعتی است.
مغزی اين مدادها از بهترين گرافيت با قطر ٢/٢ و ٢/٨ ميليمتر ساخته شده اسـت.
مدادهای طراحی دیزاین بصـورت تـک در ١٢ گرید متنوع (١H, ٢H , HB, B١, B٢, B٣, B۴, B۵, B۶, B٧, B٨, B٩) ارائه می گردند
محصول برونزیل هلند