۴۷,۴۰۰ تومان

مدادهای سربی ديزاين از گرافيت خالص تهيه شده اند.
يك لايه لاک مخصوص، بدنه آن ها را پوشانده است.
تمامی حجم اين مدادها تا آخرين تكه قابل استفاده می باشد.