۲۳,۴۰۰ تومان۳۰,۶۰۰ تومان

دارای مغزی قطور 3/7 میلی متری این مدادها از رنگ دانه های پلی کرومیک و بهترین مواد اولیه ساخته شده است

در ساخت بدنه آن ها از بهترین چوب مخصوص مداد استفاده شده است

دارای ظاهر شکیل، کیفیت خارق العاده، پایداری رنگ هاو عملکرد حرفه ای

انتقال، ترکیب و تلفیق رنگ ها بر روی انواع کاغذ، کلیه نیازهای یک کاربر حرفه ای را براورده می نماید

به صورت تک رنگ در 50 رنگ به همراه رنگ طلایی و نقره ای نیز قابل ارائه می باشد