۳۴۲,۰۰۰ تومان۹۱۸,۰۰۰ تومان

مداد رنگی نیمه حرفه ای مدل اکسپرشن برونزیل با تنوع و كيفيت خارق العاده، ساخته شده از رنگ دانه های بسیار با کیفیت.
مدادهای رنگی اکسپرشن با تنوع و كيفيت خارق العاده خود بطور خاص برای طراحان، تصويرسـازان، نگارگـران، طراحـان صنعتی و نقاشان نیمه حرفه ای طراحی و ساخته شده اند
مغـزی اين مـدادها از رنگدانـه های پلی كروميک و بهتريـن مواد اوليـه ساخـته شده و در ساخت بدنه آنها از بهترين چوب مخــصوص مداد استفاده شـده است.