۱۹۸,۰۰۰ تومان

مدادهای آبرنگی نیمه حرفه ای برونزیل طرح موزه به عنوان بهتريـن مدادهای آبـرنگی موجــود در بازار، بطور خاص برای طراحان، تصويرسازان، نگارگران و نقاشان طراحی شده است.
مغـزی قطور ٣/٧ ميلي متـری اين مدادها از بهتـــرين نوع پيگمنــت و مـواد آبرنگی مخصوص سـاخته شده.
از رنگ دانه های با کیفیت ساخته شده برای انتقال بسیار خوب رنگ و حلالیت کامل در آب.
اين مدادها هم بصورت خشک و هم بصورت مرطوب قابل استفاده می باشند.
دارای مغزی حرفه ای با قدرت ترکیب و تلفیق بالای رنگ.
مدادهای آبرنگی طرح موزه برونزیل در ست ٢۴ رنگ به همراه قلم موی مخصوص ارائه می شود.
محصول برونزیل هلند