۱۹۸,۰۰۰ تومان

دارای مغزی حرفه ای با قدرت ترکیب و تلفیق بالای رنگ

از رنگ دانه های با کیفیت ساخته شده برای انتقال بسیار خوب رنگ و حلالیت کامل در آب

اين مدادها از بهتـــرين نوع پيگمنــت و مـواد آبرنگي مخصوص سـاخته شد

دارای یک قلمو اضافه در داخل بسته