۳۸,۵۰۰ تومان

عنوان کتاب:مصالح ساختمانی برای معماران
نويسنده: مجتبی امیری، حسن اقبالیان
ویراستار: منصور احمدی
انتشارات: نظام الملک
تعداد صفحات:408