۳۵۴,۰۰۰ تومان

اسپری فیکساتیو کنته دارای متریال خشک.
فیکس کننده پاستل و زغال.
پس از استفاده امکان کار کردن مجدد روی اثر وجود دارد.