۳۵,۴۰۰ تومان۷۱,۴۰۰ تومان

مداد(شمش) گرافیت سربی کنته
مداد گرافیت سربی کنته تشکیل شده از گرافیت خالص مناسب برای کلیه تکنیک های نقاشی.
مورد استفاده برای مبتدیان و هنرمندان.
با طیف گسترده ای از گریدها:  ۶B, ۴B, ٢B, HB.
طول بدنه مداد ١٧۰ میلی متر، قطر بدنه مداد ٨/٧ میلی متر، قطر مغزی مداد ٨/٧ میلی متر.
محصول فرانسه