۲۸۲,۰۰۰ تومان

زغال چوب طبیعی کنته پاریس با کیفیت عالی طراحی شده برای حرفه ای ها.
ذغال چوب طبیعی به ویژه در حالت خام و طبیعی درجه رنگی و پوشانندگی بیشتری دارد.
زغال طبیعی و مناسب برای طراحی و سیاه قلم.
بسیار نرم.چوب‌های زغالی طبیعی قدیمی‌ترین مواد طراحی و طراحی در جهان هستند.
به آرامی روی کاغذ و مقوا اثر می گذارد و به راحتی لکه های طراحی ایجاد می‌کند.
ذغال چوب طبیعی کنته پاریس شامل ست های 4 ، 6 و 11 میل می باشد.
محصول کنته پاریس