۱۸۶,۰۰۰ تومان

مداد ذغال سنگ طبیعی کنته پاریس
بی نظیرترین مداد ذغال سنگ با مغزی عمیق و متراکم.
مناسب برای استفاده برروی کلیه سطوح مثل کاغذ، کاغذ گرافت، بوم کتانی و …
مناسب برای انواع طراحی ها و تکنیک های نقاشی مدرن و سنتی.
مورد استفاده برای مبتدیان و هنرمندان.
با طیف گسترده ای از گردیدها: ٣B, ٢B, B, HB, ٢H ،H.
طول بدنه مداد ۵/١٧۶ میلی متر، قطر بدنه مداد  ۵/٨ میلی متر، قطر مغزی مداد ۵  میلی متر.
محصول فرانسه